Sončne elektrarne


Montaža in priklop elektrarn za lastno rabo - Net metering. v sodelovanju z ZSES, zadrugo sončnih elektrarn Slovenije.

Servis in vzdrževanje sončnih elektrarn v sodelovanju z ZSES - Zadruga sončnih elektrarn Slovenije.